Regler

Detta är Erotopias grundregler. Dessa kan komma att ändras utan föregående varning. Vi informerar dock alltid om när en regeländring skett. Dessa regler uppdaterades 2024-06-09.

 • Observera att Erotopia är en sida för erotiska noveller och inte en dejtingsida. Det är inte tillåtet att söka sexuella kontakter eller distribuera bilder eller filmer.
 • Följ kategoriindelningen. Finns ingen kategori som passar in på din novell så passar novellen förmodligen inte här. Välj relevanta kategorier. En bra tumregel kan vara ca tre till fyra kategorier per novell för att beskriva dess huvudinnehåll. Särskilt viktigt är det om novellen har ett innehåll som kan upplevas stötande av andra, exempelvis incest eller ”hårdare tag”. Saknar du en kategori? Kontakta en admin!
 • Samtycke: Du vet väl skillnaden på dominans och övergrepp? Det generella ledordet här ska alltid vara samtycke. Finns inget samtycke så ska redaktionen tycka att novellen fyller ett annat och högre syfte. Vad det i så fall innebär avgör redaktionen från fall till fall och är du tveksam är det alltid bättre att kontakta oss först och fråga.
 • Åldersgränser: Även om erotiska berättelser är fantasier och inte beskrivningar av faktiska händelser har vi valt att efter viss diskussion lägga gränsen vid den sexuella lovlighetsåldern. Det betyder att alla karaktärer i en novell måste vara 15 år eller äldre.
  Kategorin Teens måste användas om karaktären är 15-18 år!
  Vi tillåter alltså karaktärer som fyllt 15, men publiceringen bör ske med försiktighet, speciellt i om novellen innehåller ”ageplay”, alltså en kombination med äldre personer eller om det handlar om incest mellan annat än syskon.  Om du har rättighet att publicera direkt rekommenderar vi att du ändå skickar novellen för granskning om du känner dig osäker på om innehållet håller sig inom Erotopias ramar.
 • Noveller eller kommentarer får inte innehålla information som kan göra att verkliga personer går att identifiera som inte aktivt givit sitt medgivande. All sådan information ska vara skriven på ett sätt att det inte går att härleda till en verklig person, dennes bekanta eller geografiska plats. När verkliga platser används, byt ut namn, undvik att uppge exakta gatunummer och liknande. Detta gäller såväl författare som karaktärer i noveller.
 • Erotopia tar starkt avstånd mot alla former av sexuella övergrepp mot barn, våldtäkter eller andra former av sexuellt tvång.
 • För oss är kvalitet viktigare än kvantitet. Vi vill leverera ett innehåll av hög kvalitet och kommer därför granska noveller före publicering för de flesta författare. Vissa författare kommer ha möjlighet att publicera direkt men dessa kommer alltid vara i minoritet. Om vi tycker att en novell inte håller måttet så kommer vi att avvisa den. I vissa fall kommer vi motivera varför vi avslår en novell och ibland inte. Redaktionens beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.
 • Det finns en integrerad meddelande funktion. Använd den med vett och etikett. Notera följande:
  – Det är inte tillåtet att göra oönskade sexuella anspelningar eller trakasserier
  – Det är inte tillåtet att be om eller skicka bilder eller filmer.
  – Det är inte tillåtet att be om namn eller adressuppgifter.
  – Det är inte tillåtet att skapa eller förmedla kontakt som avser att träffa andra.
  – det är inte tillåtet att diskutera, uppmana eller bidra till brottsliga handlingar.
  – Meddelanden och publika kommentarer på noveller kan innehålla positiv eller negativ kritik. Kom ihåg att det alltid ska vara konstruktivt och håll alltid en god och trevlig ton.
 • Bryter man mot våra enkla regler kan det leda till tidsbegränsad eller permanent avstängning. Exklusiva författare kan komma att åter få sina noveller granskade om man inte följer sidans regler eller behärskar systemet tillräckligt bra.


Sök novell


Kategorier